×

Svømmeopplæring og vanntilvenning

Vi utvider tilbudet og barnehageåret 2019 -20 får 4 - 5 åringene svømmeopplæring og vanntilvenning.